Framför den nästan färdigrenoverade kyrkan i Regna hade 40 personer samlats för att uppleva ”Regnamilen”. Vackert höstväder, fina vyer över både Regnaren och Ålsjön och bokskog i höstskrud väntade längs vägen. Flera gamla milstenar vittnade om gamla vägar. Regnaholms slott väckte intresse. Vi hoppas att det i framtiden återfår något av sin forna glans. Ormvråk, nötskrika, häger och korp noterades liksom den lilla stinknävan som växte vid milstenen.

Karin och Bo Tufvesson