Hela 39 personer mötte upp vid parkeringen. Det blev en vandring i två grupper på ömsom väg, ömsom stig. I brittsommarväder fick vi se sjön från dess bästa sida. En fin blomkålssvamp väckte uppmärksamhet. Vi kunde också se att rävar flitigt begagnade vår stig på alla de högar som lämnats där. Hoppas att vandringen inspirerat några att göra om turen på egen hand.

Karin och Bo Tufvesson

blomkålssvamp