Elva personer valde att besöka ängen denna sista septembermåndag. Tolv grader i luften, lätt disigt och  lite vind.
En äng som, i avsaknad av betande får, haft besök av många hjortar. Spillning och fejade buskar tyder på detta. Vi såg femton blommande arter. Lugnt i luften, inga fåglar. Om en månad dags för städning av ängen. Vi såg att tillväxten av buskar varit stor och att hasseln tagit för sig. Kenneth och co behöver många arbetsvilliga.
Som alltid fikastund. Den missar ingen. Tack för idag.
Sven Erik Pettersson