Alla aktiviteter är gratis, sker ute och är öppna för alla.

Programpunkter kan komma att ändras. Innan du far, kolla hemsidan eller facebook!

Mer info kommer när datumet för närmar sig.

Vid alla utflykter ges tillfälle till fika som var och en tar med till sig.

Utflykterna sker i samarrangemang med Studiefrämjandet.

Ta med lämplig klädsel för allt möjligt väder!

Ta gärna med en kasse så att du kan delta i föreningens insamlande av skräp!

Alla är varmt välkomna