16 personer vandrade tillsammans i Lotorps skogar, med mycket prat och bra information om skogarna. Kantareller syntes på några ställen och en fin mandelriska växte bredvid stigen.

Tack alla som kom och tack Dag som ledde oss runt och rätt. Ses i naturen igen.

Sven Erik Pettersson