Det blev en varm och svettig slåtterdag. De tio som deltog i slåttern gjorde dock ett gediget arbete med liar, slåtterbalk och röjsåg med lieklinga. Mycket tack vare att en del arbete gjorts redan dagen innan, så klarade vi all slagning av den i år ganska högväxta ängen. Det ska bli intressant att följa de  två ängarnas utveckling framgent.

Bo Tufvesson