Denna sommardag hade vi fint besök från Motala Biologiska Förening. Vi var tio medlemmar på plats för att visa våra fem gäster vår fina äng. Efter att våra besökare fått lite historik om ängen och beskrivning av skötseln var det dags att ge sig ut på upptäcktsfärd.

Det visade sig verkligen vara ”orkidéernas tid” som vi hade utlovat i programtiteln. Nattviol blommade rikligt och både jungfru Marie nycklar och tvåblad visade upp sig. Fältgentianan blommade på flera ställen och rönte förväntad uppskattning, liksom småborre och vildlin. Våra besökare imponerades av den rikliga mängden av olika blommor. Prästkrage, kärringtand, stor blåklocka, ormrot, ängsvädd och ängsskallra var bara några av alla vi såg.

Svarthättan sjöng i hasselsnåren och vid sjön höll några fiskmåsar till.

Efter fikastunden och på väg mot parkeringen upptäcktes en svavelgul höfjäril som är typisk för slåtterängar.

Bosse T