Det blev en solig säsongsavslutning för de 25 personer som samlats för att vandra en sträcka på Östgötaleden. Med start vid Rejmyrevägen nådde vi via slingrig grusväg och skogsstig den vackra Getsjön. Där gick stigen vidare tätt längs sjön innan vi nådde en fin udde där vi njöt av vår medhavda matsäck. Svarthätta, trädgårdssångare, lövsångare, gärdsmyg och bofink noterades liksom det fiskgjusepar som visade sig vid sjön. Jungfrulin, teveronika, blodrot, skogsstjärna och orkidén Jungfru Marie nycklar växte också längs vår väg.

Bo Tufvesson