Antal deltagare: 9

Väder: Så fort vi satt oss i bilarna kom snöblandat regn som upphörde strax innan vi kom till Stångån. Därefter förbättrades vädret långsamt så att solen sken lite när vi var vid Sätunaviken.

Vi såg kungsfiskaren kortvarigt vid flera tillfällen.

5 Bläsgäss sågs på nära håll på land rätt ut mot vattnet från plattformen. Sågs även simmande.      / Peder Antonson

Artlista

Stångån                     Sätunaviken              Hemresan

Knölsvan                               x                                  x

Sångsvan                                                                                                     50

Bläsgås                                                                     5

Grågås                                                                      x

Kanadagås                            x                                  x

Gräsand                                x                                  x

Bläsand                                                                     10

Kricka                                                                        3

Vigg                                                                           x

Knipa                                     x                                  x

Storskrak                              x                                  x

Gråhäger                              x                                  x

Ormvråk                                                                   1

Trana                                                                                                            2

Tofsvipa                                                                   x

Kungsfiskare                        1

Sånglärka                              x

Forsärla                                 1

Björktrast                             1

Koltrast                                 1

Talgoxe                                 x

Blåmes                                  x

Nötväcka                              1

Skata                                     x

Kaja                                        x

Kråka                                     x                                  x

Korp                                       1

Stare                                                                         x

Pilfink                                    x

Vinterhämpling                                                       7

Steglits                                                                      x

Grönfink                                x

Grönsiska                              x

Gulsparv                                1