Per Andersson, chefredaktören för tidskriften Vagabond, höll ett inspirerande föredrag om tågresande för de 29 personer som bänkat sig i biblioteket.. Han började med en historisk återblick för att sedan berätta om de möjligheter och svårigheter som det finns med att ta tåget till Europa. Vi fick ta del av spännande tågfärder i Alperna, Indien och USA. Efter föredraget fick intresserade åhörare möjlighet att köpa hans senaste bok.

Bo Tufvesson