Det var gott om sjöfåglar utanför Fredgagården. De fem deltagarna fick bl.a. se storskrake, knipa, skäggdopping och brunand. Varmt och lugnt väder bidrog till en trivsam tur.

Roger K