En härlig vandring gjordes i Lorebergs naturreservat med mycket kunnig guidning av Mikael från länsstyrelsen och Marika från kommunen. De 13 deltagarna fick mycket information om gammelskogens höga naturvärden. Många exempel visades av de arter som finns här, några rödlistade. Uppe på toppen av Loreberg avnjöts även medhavd fika.

/ Bo Karlsson