Vi var 13 stycken som gjorde en lärorik rundvandring i Stora Hjälmmossens naturreservat. Inspiration och kunskap förmedlades av den mycket kunnige och inspirerande guiden Mikael Hagström. Mikael förklarade de olika typer av natur som finns i det vackra naturreservatet . Han visade oss också och berättade om t ex de lavar, mossor och insekter som vi såg och som lever här. Bara ett exempel är knappnålslav som växer på död ved och som vi fick låna en lupp för att kunna se. Den lilla laven ser ut som små knappnålar därav namnet.   / Bo Karlsson