Vi var 25 personer som fick lyssna till ett engagerande föredrag av Rebecka Le Moine. Hon visade oss hur den biologiska mångfalden av växter och djur hotas i världen. Även hos i Sverige är ett stort antal arter rödlistade och våra skogar blir allt artfattigare. Kvällen avslutades med en diskussion vad som görs och vad vi kan göra för att motverka detta.