Efter en tids diskussion startade vår fjärilsrestaurant 2004.

Arbetet med fjärilsrestaurangen har skett enligt tidigare praxis. Erfarenheterna från 2009 när det gäller kompostjord ledde till att vi har skruvat ihop ytterligare 2 kompostfack. Nu har vi alltså fyra.

En del omdisponeringar har skett. Myntan har brett ut sig och är nu förvisad till stenröset vid syrenbuskarna. Där och bara där ska den vara. Sälgen växer, men inte så fort som vi hade hoppats .

Röd rudbeckia har planterats för att på sikt komma upp i samma storlek som den gula. Vi har också ersatt buddlejan, men denna vinter ger oss inte mycket hopp om överlevnad. För övrigt trivs det mesta bättre än väntat.

Området mellan trädgård och hus är idag kraftigt ogräsbevuxet. En gång har området beskurits med slåtterbalken. Troligen skulle vi behöva genomföra detta ett par gånger per säsong. Vi arbetar vidare på problemet.

Fjärilar, humlor, bin och andra flygande insekter trivs bra. Dock har vädret inte varit till insekternas fördel. Artlistan ser ut som föregående år. Vi har haft ett besök av pressen under året.

I första hand har fyra flitiga damer delat på arbetet, vilket har fungerat mycket bra.