Vårt verksamhetsår 2022 har varit väldigt lyckat med 103 genomförda programpunkter med sammanlagt 2710 deltagare. Vi har kunnat räkna in 30 nya medlemmar och våra aktiviteter har speglats i 25 tidningsartiklar.
Jag vill rikta ett stort tack till alla som hjälpt till att genomföra årets program och önska både dem och alla deltagare ett riktigt Gott Nytt År.
Varmt välkomna till nästa års vandringar och aktiviteter!