Om intresse finns kommer nästa års naturresa att gå till Hochkönig i lilla staden Maria Alm i Alperna söder om Salzburg.
Detta är en aktivitet för föreningsmedlemmar.
På grund av det oroliga ekonomiska läget, är det svårt att ge ett exakt pris. Men kring 7- 7500 kr med resa och boende.
Resan är tänkt att genomföras med tåg. Vi räknar med att vara hemma strax före midsommar. Tid cirka 8 dagar.
För att det ska vara möjligt att kunna planera, behöver jag intresseanmälan under tidig höst.
På Facebook eller 0702180189. Där kan jag ge lite mer information.
Sven-Erik Pettersson
OBS! På Facebook-sidan finns fortlöpande aktuell information.