Naturskyddsföreningen i Finspång bjuder in medlemmar att följa med på en resa till södra Öland.
Osäkerheten för covid-19 läget gör att besked om föreningens möjlighet att organisera samåkning till Öland och hem kommer att lämnas senare. Just nu gäller att var och en tar sig till Öland på egen hand.
På Öland erbjuder vi 3 olika typer av programpunkter.
Fåglar: Roger Karlsson
Blommor: (bl.a. orkidéer): Arne Dagmalm.
Kultur: Githa Dagmalm.
Man kommer att kunna vara med på aktiviteter inom alla de tre programmen, men vissa programpunkter kommer troligen att överlappa varandra.
Programmet kommer att vara fastställt torsdagen den 20/5.
För första programpunkten gäller avfärd från samlingspunkt på morgon fredagen den 21/5.
Boende ordnar var och en själv. Vi kommer att skicka ut en lista på tänkbara övernattningsställen. Skogsby, sydost om Färjestaden, kommer troligen att bli centralt.
Kostnad per person för guidningar är 200 kr oberoende av hur många program och punkter man vill delta i.
Mat, uppehälle och resa står var och en för själv.
Mer information kommer att lämnas när vi vet hur många som följer med och läget för covid-19.
Övriga frågor besvaras av mig.
Bindande anmälan görs senast den 1 april på föreningens Facebooksida, i nödfall per telefon 0702 180189.
Mvh
Sven Erik