Det har på alla sätt varit ett annorlunda år. Fram till årsmötet i mitten av mars flöt allt på som vanligt. Då drabbade oss coronapandemin och nästan hela samhället stängdes ner. Vi ställde in ett antal programpunkter och allt såg dystert ut. Vi fick då frågan om vi inte kunde ordna några vandringar och det kunde vi. Med instruktioner om att inte samåka och att hålla avstånd vid vandring och fikastund, gick den första turen till Kärnskogsmossen och lockade 11 personer. Sedan följde den ena extra programpunkten efter den andra. Glada deltagare kom med nya förslag. Alla ville hjälpa till. Pressen uppmärksammade att här var det en förening som fick till något trevligt i dessa annars dystra tider.

När vi nu summerar året så har vi nog haft vårt bästa år. Vi har haft 66 programpunkter med sammanlagt 1634 deltagare. Vi har fått ett 40-tal nya medlemmar och våra aktiviteter har speglats i 27 tidningsartiklar och ett radioinslag.

Jag vill nu tacka programgruppen, alla som ställt upp som ledare, alla som kommit med fina förslag och framförallt alla som deltagit. Det är nog flera med mig som har gjort nya bekantskaper.

Programgruppen är nu i full gång med nästa års program. Jag kan berätta ett det ser väldigt lovande ut med nyheter och välkomna repriser.

VÄL MÖTT 2021    Bo Tufvesson ordf