Utflyktsrapporter
Ett år efter den stora branden vid Gölmossen

Den 31/5 09 besökte Naturskyddsföreningen åter brandområdet.
Se reportage i Gärdsmygen! Här kommer ytterligare några bilder därifrån. 

Senaste gången jag cyklade dit var i mitten av september. Då fanns det mogna
frökapslar på svedjenävorna. Man kan undra hur länge dessa frön kommer att
ligga och slumra i marken, innan de blir aktiverade igen och får tillfälle att gro.

Maj Paulsson
PS. Se även www.tyresta.se

 


Storbranden vid Gölmossen i juni 2008

"För 150 år sedan och tidigare brann i genomsnitt ca 1 % av skogsarealen i Sverige årligen. Idag brinner mindre än 0,016 %. Att det nästan slutat brinna är en del av de stora ekologiska förändringarna i skogen under 1900-talet."
Läs mera om "Naturvårdsbränning" i Naturvårdsverkets rapport 5438

Skogsbränder medför inte bara förödelse! Det är också en förutsättning för att vissa växt- och djurarter ska kunna finnas kvar i de svenska skogarna. Bränd skogsmark och bränd ved behövs om den biologiska mångfalden ska bevaras.
Under branden frigörs näringsämnen, stora mängder död och bränd ved blir kvar och en del äldre tallar överlever. Insekter dras till den brända veden och därmed även en del fåglar. Av värmen och näringsämnena som frigjorts börjar en del växter att gro.

Enligt Holmen, som äger skogen vid Gölmossen, förstördes ca 200 hektar skog i branden i somras. Träden i de eldhärjade områdena måste fällas, men eftersom de bara är brända nedtill kommer de att kunna användas som biobränsle.

Den 26/10 besökte Naturskyddsföreningen brandområdet under säker ledning av Kenneth Lekberg. Se reportage i Gärdsmygen!
Här är några bilder från det tillfället och även från några senare besök jag gjorde i den brända skogen sydväst om Rippestorp. 
Maj Paulsson

     

Gärdsmygen - Vår symbol

Gärdsmygen - Vår symbol

Läs mer om vår verksamhet »

Aktuella programpunkter
2018-10-24
FÅGLAR I FOLKTRON
2018-10-25
MATGLÄDJE OCH HÄLSA
2018-10-28
ÄNGSDAG
Till programmet »