Välkommen till våra programpunkter
Siemens-parkeringen ("Stalkorset") gäller som samlingsplats vid programpunktens starttid om inget annat anges.

Du behöver inte vara medlem i Naturskyddsföreningen för att delta på våra programpunkter.

Passagerare betalar 5 kr/mil till föraren.


Sön 24/9 - TRIVSELDAG PÅ TRUMMIS
Söndag 9.00-14.00
 Samling vid Trummis
Vi ser på höststräcket, målar lite och fikar.
Ledare: Roger Karlsson 0706 575902


Sön 8/10 - VÄRLDSSKÅDARDAGEN
9.00-14.00
Kom med och se rovfågelsträcket fågeltornet vid Leonardsberg.
Ledare: Roger Karlsson  0706 575902

Ons 18/10 - ATT VARA EKOBONDE
18.00-21.00
Samling vid Skogs- och lantbruksmuséet i Ljusfallshammar
18.00 Visning av muséet
19.00 Greger Arvidsson, Lämneå, pratar om villkoren för att vara ”ekobonde”. 
Herman Vinterhjärta berättar om Finspångs kommuns miljöpolicy.
Servering av kaffe
Kvällen är ett samarrangemang med Skogs- och lantbruksmuséet i Ljusfallshammar.
Ansvarig:  Sven-Erik Pettersson 0702 108189

Gärdsmygen - Vår symbol

Gärdsmygen - Vår symbol

Läs mer om vår verksamhet »

Handla miljövänligt


Handla miljövänligt

Läs mer »