Vår verksamhet
Vår krets grundades 1955 (då som Finspångs Biologiska Förening) och fungerar sedan 1989 som lokal krets i  Naturskyddsföreningen. Kretsen har ca 500 medlemmar i alla åldrar. Som medlem i Naturskyddsföreningen tillhör du automatiskt och utan extra kostnad vår krets.

Övergripande mål
Att bevaka natur och miljövårdsfrågor i vår kommun.
Att stimulera människors miljö- och naturintresse med hjälp av ett mångsidigt program.

Verksamhet
Vi...
  • anordnar kortare och längre utflykter för att lära oss mer om fåglar, växter, svampar etc.
  • bjuder in till intressanta föreläsningar.
  • har en vänkrets i Cesis, Lettland.
  • hävdar sedan 1995 Holmsjöhultängen (2 km v. Igelfors).
  • ger ut två välmatade nr av medlemsbladet Gärdsmygen varje år.
  • anordnar studiecirklar.
  • deltar i olika inventeringar (Svarrthakedopping -12).
Föreningslokal
Vår föreningslokal är Trumslagartorpet.
Det är ett månghundraårigt soldattorp belägen på en kulle mitt på golfbanan. (skylt: Naturskyddsföreningen - Trumslagartorpet)

Trumslagartorpet

I anslutning till torpet ligger nere vid Ölstadsjön vårt fågeltorn byggt av medlemmar 1985.
Arbetsgrupper
Gärdsmygengruppen
(Viveka Lekberg 0122-17508)
Ger ut kretsen tidning

Programgruppen
(Peder Antonson 0122-18448)
Ansvarar för kretsprogrammet

Ängsgruppen
(Sven-David Måreby 0122-14950)
Ansvarar för skötseln av Holmsjöhultsängen

Distributionsgruppen
(Ella Robertsson 0122-41887)
Ansvarar för distributionen vid kretsens utskick
Gärdsmygen - Vår symbol

Gärdsmygen - Vår symbol

Läs mer om vår verksamhet »

Aktuella programpunkter
2018-03-08
JAKT OCH VILTVÅRD OBS ÄNDRAT DATUM!!!
2018-03-13
ÅRSSTÄMMA
2018-03-21
MATSVINN
2018-04-08
FAGNING AV ÄNGEN
2018-04-15
FÅGLAR VID VADSJÖN
Till programmet »

Finspångs kommun
Finspångs kommun har en fantastisk natur. Med de 368 sjöar som finns inom kommunens 1060 kvadratkilometer är den Sveriges sjötätaste kommun.
Läs mer »

Styrelsen
Ordförande:
Bo Tufvesson, Ljusfallshammar
0122-400 46

Sekreterare:
Eva Haraldsson, Hällestad
0122-50212

Kassför:
Peder Antonson, Finspång
0122-18448

Ledamot:
Sven Erik Pettersson, Hällestad
0122-50415

Ledamot:
Åke Andersson, Finspång
0122-17893

Suppleant:
Bibi Sagrelius, Finspång
070-4525122

Suppleant:
Lennart Strömberg, Finspång