Fjärilar funna på ängen
Kvickgräsfjäril  
Luktgräsfjäril  
Berggräsfjäril  
Vitgräsfjäril  
Skogsgräsfjäril  
Pärlgräsfjäril  
Ängspärlemorfjäril  
Skogspärlemorfjäril  
Brunfläckig pärlemorfjäril  
Prydlig pärlemorfjäril  
Älggräspärlemorfjäril  
Silverstreckad pärlemorfjäril  
Skogsnätfjäril  
Ängssmygare  
Svartfläckig glanssmygare  
Mindre tåtelsmygare  
Smultronvisslare  
Kålfjäril  
Rovfjäril  
Rapsfjäril  
Svavelgul höfjäril  
Ängs/skogsvitvinge  
Citronfjäril  
Ljung/hedblåvinge  
Puktörneblåvinge  
Silverblåvinge  
Ängsblåvinge  
Tosteblåvinge  
Vitfläckig guldvinge  
Mindre guldvinge  
Grönsnabbvinge  
Allmän bastardsvärmare  
Svävfluglik dagsvärmare  
Nässelfjäril  
Vinbärsfux  
Påfågelöga  
Sorgmantel  
Aspfjäril  
Amiral  
Makaonfjäril  
Tistelfjäril